Služby

Podle Vašich požadavků jsem připravena poskytnout Vám právní pomoc např. v těchto záležitostech:

 

Obchodní právo :

založení a změny obchodních společností, příprava a vedení valné hromady, zápis, převod obchodního podílu, obchodní smlouvy,                     vymáhání pohledávek, zápočty, likvidace společnosti

 

Občanské právo :

sepisování smluv a kontrola smluv předložených protistranou – kupní, darovací,o převodu nemovitostí, zřízení věcného břemene a další,                   zápisy do katastru nemovitostí, vypořádání podílového spoluvlastnictví, nájmy, pohledávky, náhrada škody, sdružení osob

 

Rodinné právo :

rozvod manželství, rodičovská práva, úprava poměrů k dětem , výživné, vypořádání společného jmění manželů po rozvodu, zúžení nebo rozšíření společného jmění manželů, předmanželské smlouvy

 

Pracovní právo :

pracovní smlouvy, skončení pracovního poměru, výpověď,                      práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, vnitřní předpisy

 

Ostatní :

provedu úřední ověření podpisu dle dohody i mimo kancelář,                        k zajištění úhrady poskytnu účet advokátní úschovy