Profil

Jsem absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ( 1981).     Po ukončení studia jsem působila jako podnikový právník, samostatnou praxi vykonávám od roku 1.4.1996. Jako člen České advokátní komory jsem registrována pod evidenčním číslem 8176.

Právní služby poskytuji právnickým a fyzickým osobám především               v oblasti práva občanského, obchodního, rodinného a pracovního            formou poskytování konzultací, sepisováním smluv, žalob a jiných               podání a zastupováním klienta při jednáních s protistranou, před soudy, rozhodčími nebo správními orgány.

K prosazení oprávněných zájmů klienta se snažím využít všech     zákonných prostředků, samozřejmostí je osobní přístup ke každému klientovi a naprostá diskrétnost.